PD Bohdanovce

Moderné poľnohospodárske družstvo s tradíciou

PD Bohdanovce je moderné poľnohospodárske družstvo s vlastnou rastlinnou a živočíšnou produkciou. Celkovo obhospodarujeme 1068 ha pôdy, z toho 275 ha trvalého trávneho porastu využívame ako pastviny. Na 793 ha pestujeme predovšetkým pšenicu, jačmeň, kukuricu a slnečnice.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka plemena Charolois. Naše stádo v súčasnosti pozostáva z 237 kusov zvierat.

Po viacerých vlastníckych zmenách sme sa v roku 2013 stali členom skupiny Energy Group. Družstvo odvtedy prechádza stavebnou rekonštrukciou a modernizáciou výrobných postupov.

Kvalita
a udržateľnosť

Po úspešnej modernizácii sme sa stali moderným a trhovo orientovaným poľnohospodárskym družstvom. Vyrábame bezpečné, cenovo dostupné a kvalitné potraviny udržateľným spôsobom a s rešpektom voči životnému prostrediu.

Všetky naše výrobky sú spracované na prírodnej báze a bez použitia konzervantov. Zvieratám z nášho chovu garantujeme dobré životné podmienky. Sme držiteľmi všetkých odvetvových povolení a dôsledne dodržiavame všetky európske normy vzťahujúce sa na ochranu životného prostredia a potravinovej bezpečnosti.

Výrobný proces

História spoločnosti

2015

Začiatok predaja

Začiatok predaja vlastných mliečnych výrobkov a mäsa vo firemnej predajni PD Čečejovce

2013

Člen Energy Group

PD Bohdanovce sa stáva členom Energy Group

Vedenie PD Bohdanovce

Ing. Július Ďurčo
Predseda predstavenstva

Ing. Pavel Tokoš
Podpredseda prestavenstva

JUDr. Ľuboš Kamenistý
Člen predstavenstva

Firemný časopis EG 2 / 2019

28. Jun

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2019

31. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 25 rokov / 2018

30. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2018

27. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2018

27. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2017

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2017

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2017

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2017

30. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2016

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2016

3. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2016

17. Jún

Stiahnuť PDF

Podporujeme

EG podporila 25 zamestnancov

7. 1. 2019

Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia skupiny Energy Group sa jej vedenie v spolupráci so svojimi partnermi z členských spoločností rozhodlo obdarovať prostredníctvom Podpornej asociácie EG 25 svojich zamestnancov, ktorí sa ocitli v ťažkej životej situácii alebo hmotnej núdzi.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články