Vyzbieraná suma v roku 2022 presiahla celkovú vyzbieranú sumu z predchádzajúceho roka 2021 až o 4 000 EUR a rovnako ako po minulé roky, bola rozdelená medzi tých, ktorí ju podľa svojich kolegov najviac potrebovali.

Adresátov finančnej podpory vybrali zo svojich radov sami zamestnanci. Podporili kolegov bojujúcich s civilizačnými chorobami, ktorých príjem do rodiny je znížený dlhodobými PN, pomohli k zlepšeniu kvality života zdravotne ťažko postihnutých detí a rodinných príslušníkov. Takisto podporili kolegov, ktorí neočakávane  stratili životného partnera.

Pomoc kolegovi od kolegov je základná idea Podpornej asociácie EG. Od jej založenia v roku 2013 môžu zamestnanci firiem skupiny Energy Group vložiť 2 % zo svojich daní do nadácie a vyzbieranú sumu majiteľ skupiny Energy Group zdvojnásobí z vlastných prostriedkov. Tieto financie sa potom rozdelia kolegom, ktorí ich najviac potrebujú.

Napriek tomu, že prechádzame krízovými časmi, záujem pracovníkov pomôcť tomu druhému je vysoký a je dôkazom prejavu solidarity a kolegiálnosti, za čo všetkým, ktorí do asociácie prispeli, ďakujeme.